Steun Water Natuurlijk, word lid!

Waarom lid worden van Water Natuurlijk?

Water Natuurlijk is dé onafhankelijke, groene waterschapspartij met hart voor natuur, milieu en landschap. Daarvoor maken wij ons sterk in de besturen van alle waterschappen in Nederland. Steun ons daarbij en word lid!

Als lid van Water Natuurlijk

  • kun je meepraten en –beslissen over de koers van Water Natuurlijk, zowel landelijk als in je eigen regio
  • kun je gratis deelnemen aan excursies en andere activiteiten van Water Natuurlijk
  • kun je via de ledensite gebruik maken van de kennis die er binnen de vereniging is over water(schaps)zaken
  • ontvang je zo’n tien keer per jaar een ledennieuwsbrief
Hoeveel moet ik betalen?

Waterschapspartijen ontvangen -anders dan politieke partijen- geen overheidsbijdrage. Water Natuurlijk is dan ook geheel afhankelijk van de afdrachten van onze vertegenwoordigers in de waterschapsbesturen én de contributie van haar leden. Om geen financiële drempels op te werpen voor het lidmaatschap, hebben we het minimum contributiebedrag laag gehouden: 25 euro per kalenderjaar, en 12,50 euro voor jongeren (t/m het jaar waarin het lid 27 wordt).

Omdat er leden zijn die meer kunnen en willen betalen, is een richtlijn opgesteld waarbij de hoogte van de contributie wordt gerelateerd aan het bruto jaarinkomen. Voor 2023 is onderstaande richtlijn vastgesteld in de ledenvergadering van 26 november 2022. Wie van die richtlijn wil afwijken, kan dat doen: er is geen controle op de betaalde contributie in relatie tot je inkomen.

Hoogte bruto jaarinkomen
Tot 20.000 euro per jaar (minimum contributie) 25 euro (jeugdleden 12,50 euro)
Tussen 20.000 en 35.000 euro per jaar 55 euro
Tussen 35.000 en 50.000 euro per jaar 80 euro
Tussen 50.000 en 75.000 euro per jaar 120 euro
Tussen 75.000 en 100.000 euro per jaar 155 euro
Vanaf 100.000 euro per jaar > 195 euro
Hoe kan ik betalen?

We innen je contributie via iDeal. Bij aanmelding word je automatisch doorgestuurd naar een iDeal-betaalformulier om de eerste contributie voor het lopende kalenderjaar te betalen. Jaarlijks wordt in november een e-mail verzonden met een link naar het betaalformulier voor het volgende kalenderjaar.

Meer informatie
  • Water Natuurlijk is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Je mag daarom je contributiebedrag en een eventuele extra vrijwillige bijdrage als gift opvoeren bij je belastingaangifte. Dit maakt je lidmaatschap bijdrage ook fiscaal aantrekkelijk.
  • Natuurlijk kun je Water Natuurlijk ook steunen zonder lid te worden. Het rekeningnummer van de Stichting Water Natuurlijk is NL77TRIO0390240419 (Triodos-bank).
  • wil je meer weten over het lidmaatschap dan je op deze site vindt? Gebruik dan het contactformulier

.

Inhoud van deze pagina